Firma

Mocne i słabe strony firmy z przykładami

Odporność organizacji wzrasta po zidentyfikowaniu jej mocnych i słabych stron. Dzięki tej wewnętrznej diagnozie jednostka może zaprojektować plan działania, aby zoptymalizować swoje wyniki, zwracając uwagę na dostępne zasoby. W tym artykule opisujemy mocne i słabe strony firmy za pomocą przykładów, które mogą służyć jako inspiracja dla każdego podmiotu do analizy jego potencjału korporacyjnego na podstawie jego obecnej sytuacji. Jakie są mocne strony

Misja, wizja i wartości firmy: definicja i przykłady

Ci przedsiębiorcy i przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają projekty od konkretnego pomysłu, zwiększają swój sukces, podejmując decyzje w oparciu o wizję, misję i wartości firmy. Tak jak dana osoba jest szczęśliwsza, gdy podnosi poziom introspekcji, aby poznać siebie, tak wewnętrzna obserwacja rzeczywistości firmy jest niezbędna. Zastanawiamy się

Znaczenie komunikacji w firmie

Komunikacja organizacyjna jest kluczem do prawidłowego rozwoju firmy, podczas gdy przekazywanie informacji jest decydujące zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Komunikacja jest obecna w pracy zespołowej i koordynacji między różnymi działami, ale jest również niezbędna na zewnątrz, ponieważ firma przekazuje informacje o sobie społeczeństwu i klientom. Komunikacja sta

Jak radzić sobie ze stresem w pracy

Stres w pracy odnosi się do jednego z rodzajów stresu, w szczególności tego, który ma miejsce w miejscu pracy. Obecnie dziedzina pracy jest jednym z głównych źródeł obaw ludności. Ponadto warunki pracy są coraz bardziej niepewne i wyzyskujące, ponieważ korzyści ekonomiczne firm przeważają nad zdrowiem ludzi pracy w obecnym organizacyjnym modelu pracy. Jeśli chcesz wi

Style przywództwa według Golemana

Zjawisko przywództwa odnosi się do wpływu osoby (lidera) na inne elementy grupy. Według American Heritage Dictionary przywództwo to „wiedza, postawy i zachowania używane do wywierania wpływu na ludzi w celu osiągnięcia pożądanej misji”. Jeśli przeczytasz poniższy internetowy artykuł z psychologii, będziesz w stanie zidentyfikować cechy lidera, poznać style przywództwa według Daniela Golemana , dowiedzieć się, kim są najlepsi liderzy i poznać cechy, które mogą sprzyjać dobremu przywództwu. Różnice między byciem szefem

Asertywna komunikacja w pracy: definicja i przykłady

Komunikacja w firmie jest obecna od momentu rozpoczęcia przez kandydata procesu selekcji w tym podmiocie. Komunikacja asertywna to taka, która ceni nie tylko konstruktywne słowa, ale także ton komunikatu, aby stworzyć przyjazny klimat organizacyjny, który dba o ludzi, którzy są częścią tego miejsca. W dziedzi

Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

Proces selekcji w firmie można zintegrować z różnego rodzaju testami mającymi na celu wybranie kandydata spełniającego kompetencje tego stanowiska. Każdy specjalista zyskuje większą pewność siebie w pokonywaniu tego rodzaju dynamiki na podstawie własnego doświadczenia. Jakie są różne rodzaje rozmów kwalifikacyjnych ? W, wymieniamy, k

Rodzaje przywództwa biznesowego

Przywództwo jest niezbędne do kierowania zespołem różnych ludzi, którzy współpracują w celu osiągnięcia wspólnych celów w ramach tego samego projektu. Przywództwo nie jest wrodzone, ale jest doskonalone w praktyce doświadczenia. Z kolei każdy profesjonalista personalizuje model przywództwa w oparciu o własny sposób bycia. Jakie są najczęst

Mocne i słabe strony do powiedzenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest okazją do zdobycia tej pracy. To spotkanie firmy z kandydatem ceni pytanie jako praktyczne narzędzie pozwalające lepiej poznać specjalistę. Dzięki odpowiedziom, które kandydat oferuje poprzez komunikację ustną i język niewerbalny, osoba przeprowadzająca rozmowę może poznać osobę z przodu z punktu widzenia jej kompetencji. W aktywnym po

Jak uspokoić lęk w pracy

Zaburzenia lękowe mogą mieć znaczący wpływ na miejsce pracy. Ludzie mogą odmówić awansu lub innej okazji, ponieważ wiąże się z zachowaniami powodującymi niepokój, takimi jak podróżowanie lub publiczne przemawianie; wymyślać wymówki, aby wyjść z przyjęć biurowych, lunchów dla pracowników i innych wydarzeń lub spotkań ze współpracownikami; lub niemożność dotrzymania terminów. Czy praca wywołuje u Ciebie nie

Jak rzucić pracę, której nie lubię

Jednym z głównych obszarów cierpienia jest to, że człowiek doświadcza, kiedy wykonuje pracę, której nie lubi, i żyje w ciągłej wewnętrznej walce, która pokazuje emocjonalną debatę między pozostawieniem tej pozycji lub pozostaniem na niej. Rezygnacja z pracy jest decyzją wywołującą zawroty głowy na poziomie emocjonalnym, ponieważ stabilność ekonomiczna stanowi solidną podstawę dla przyszłych planów i istnieje obawa, że ​​nie uda się znaleźć innej okazji w krótkim czasie. Zawroty głowy nasilają się, gdy boh

Jak być proaktywnym w pracy

Istnieje powód, dla którego proaktywność wiąże się z sukcesem. Ludzie, którzy odgrywają aktywną rolę w miejscu pracy to ci, którzy nieuchronnie osiągają lepsze wyniki i są zauważani przez swoich przełożonych. Ucząc się łatwiejszego i bardziej umiejętnego radzenia sobie z zadaniami, możesz być bardziej produktywny, unikać pułapek i doświadczać szybszego rozwoju zawodowego. W tym artykule przedstawia

Jak być cierpliwym w pracy

Cierpliwość jest jedną z najważniejszych cnót w życiu, a także w pracy. W środowisku naznaczonym osiąganiem bezpośrednich celów, konkurencyjności i terminów cierpliwość staje się składnikiem odporności, który zwiększa poziom szczęścia w dziedzinie zawodowej. Cierpliwość jako cnota nie jest jednak wrodzona, lecz doskonalona i szkolona w dziedzinie praktycznych doświadczeń. Jak być cierpliwym w pra

Wskazówki, jak być szczęśliwym w pracy

Praca jest bardzo ważna w życiu człowieka. Spędzasz tyle godzin zanurzony w profesjonalnych projektach, że szczęście to uczucie, które odczuwasz, gdy jesteś w miejscu, w którym naprawdę chcesz. Istnieją prawdziwe hamulce, które stają się przeszkodą dla szczęścia. Na przykład niepewne warunki zatrudnienia, wykonywanie pracy, której nie lubisz lub negatywne środowisko pracy. Zasługujesz jednak

Rzuciłem pracę i żałuję, co mogę zrobić?

Wiele razy możemy oddziaływać na impulsy. Stres i napięcie, które zwykle występują w środowisku pracy, mogą czasami powodować, że podejmujemy decyzje w nieco pochopny sposób, a później tego żałujemy. Ważne jest, aby przed wybuchem dokładnie przemyśleć swoje kolejne kroki i plany, jakie masz w pracy. Ale ta premedytacj

Zastraszanie w miejscu pracy: definicja i przykłady

Zastraszanie psychiczne w miejscu pracy, znane również jako mobbing zawodowy, jest częstym problemem. Chociaż terminologia odnosząca się do tej sytuacji jest nowa, zjawisko to występuje w różnych formach od początku świata pracy. Definicja mobbingu siły roboczej to „ataki prześladowania, systematyczne i uporczywe, mające na celu zastraszanie, obrażanie, przytłaczanie, wykluczanie, ignorowanie, brak szacunku itp.”. Oznacza to, że

Oprogramowanie do zarządzania dla psychologów: jak to działa i jakie są zalety

Dzisiaj biznes ciągle się zmienia i ewoluuje. Usługi, które mogą być świadczone z ośrodka, czy to konsultacja terapeutyczna, salon estetyczny czy jakikolwiek mały biznes, bardzo różnią się od tych oferowanych przed laty. Dzięki programom zarządzania biznesem nasza firma może rozwijać się w zawrotnym tempie i możemy przekazać wiele funkcji temu oprogramowaniu. W ten sposób zwięk

Rodzaje molestowania lub mobbingu w miejscu pracy

Dobre środowisko pracy to sytuacja, którą można uznać za idealną dla każdej osoby, ponieważ może ona nawet określić, czy nadal pracuje w tym samym miejscu, czy nie. Jest tak ważne, aby w pracy panowało dobre środowisko pracy, że nawet wiele osób może chcieć pozostać w pracy w tej samej firmie, chociaż w innej mogą uzyskać więcej korzyści ekonomicznych. Jednym z najbardziej n

Różnica między coachingiem a mentoringiem

Coaching i mentoring to dwie dyscypliny, które wyznaczają trendy w dzisiejszym społeczeństwie, ponieważ żyjemy w historycznym momencie, w którym wzrasta świadomość znaczenia edukacji emocjonalnej. Dyscypliny te mają coś wspólnego: są dwoma środkami pomocy. Jednak metoda jest inna i właśnie w tym aspekcie skupiamy się na tym artykule. Jaka jest różnic

Jak założyć gabinet psychologii i nim zarządzać

Czy ukończyłeś szkolenie jako psycholog i chcesz zrobić duży krok? Jest wiele wyjść po karierze skoncentrowanej na zdrowiu psychicznym, możesz zarządzać organizacjami, przeciwstawić się placowi publicznemu i, oczywiście, możesz otworzyć własne biuro psychologiczne. Z początku może się to wydawać zadaniem niemożliwym, polega na założeniu firmy od podstaw i zorganizowaniu wszystkiego za pomocą dostępnych narzędzi, zastanowieniu się, czy zamierzasz pracować w zespole, czy samodzielnie, zarządzać licencjami, szukać potencjalnych pacjentów. W chcemy pomóc Ci nauczyć się