Dzieci i młodzież

Jak pomóc mojemu dziecku być odpowiedzialnym

Czy twoje dziecko nie jest odpowiedzialne? Kiedy rodzice czują, że ich dzieci nie są wystarczająco odpowiedzialne, zwykle czują się beznadziejnie. Dlatego w tym artykule na temat : jak pomóc mojemu dziecku w odpowiedzialności , oferujemy 10 wskazówek, jak pomóc dzieciom w zwiększeniu odpowiedzialności, co może być bardzo korzystne. Jak pomóc dz

Jak pomóc dziecku z dysleksją

Dysleksja jest zaburzeniem neurorozwojowym, które mieści się w specyficznych trudnościach w nauce i charakteryzuje się występowaniem zmian i trudności w czytaniu. Ale co możemy zrobić, jeśli nasze dzieci lub studenci cierpią na dysleksję? Jak możemy Ci pomóc? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w tym artykule: jak pomóc dziecku z dysleksją . Jak pomóc dziecku

Mój syn ma problemy z nauką, jak mu pomóc?

Problemy lub trudności w uczeniu się to szereg neurobiologicznych zmian, które wpływają na nabywanie i zarządzanie procesami matematycznymi i umiejętności czytania. Często są one wykrywane w dzieciństwie, ponieważ wpływają na wyniki w szkole, a w niektórych przypadkach na zdolność towarzyską, i to na tym etapie dziecko zaczyna rozwijać swoje umiejętności, co dowodzi jego problemów. Musimy jednak pamięt

Co to jest dyslalia: definicja, przyczyny, rodzaje i leczenie

Dyslalia to specyficzne zaburzenie głosu i mowy, które charakteryzuje się obecnością błędów w artykulacji niektórych dźwięków spółgłoskowych. Należy zauważyć, że często jest to przejściowa dyslalia. Najczęstsze błędy przedstawiane przez osoby cierpiące na dyslalię charakteryzują się obecnością pominięć, podstawień lub zniekształceń, które wpływają na spółgłosek "r, s, l, k, z, ch" i które również wpływają na symfony (dwie spółgłosek w tej samej sylabie). Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko może cierp

Wczesne ćwiczenia stymulacyjne dla niemowląt

Wczesna stymulacja polega na zapewnieniu dzieciom działań, które wzmacniają i promują ich optymalny rozwój neurologiczny. Wczesna stymulacja jest przydatna i często stosuje się ją w przypadku dzieci z pewnego rodzaju niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową, intelektualną, ...) lub podatną na nią. Chociaż bardzo p

Co to jest psychopedagogika: definicja i funkcje

Geneza psychopedagogiki jest ściśle związana z procesem uczenia się i trudnościami, jakie napotykają osoby wykazujące zmiany w ich rozwoju, co utrudnia naukę kontynuowania nauki w taki sam sposób, jak osobom, które nie mają żadnego rodzaju trudność lub zmiana Psychopedagogika jako zawód zrodziła się (lub pojawiła) w latach pięćdziesiątych, która pojawiła się wraz z utworzeniem pierwszych klinik psychopedagogicznych mających na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi na etapie szkolnym, które wymagały adaptacji psychopedagogicznych i specjalistycznych pomocy, w celu w celu poprawy uczenia

Rodzaje zaburzeń uczenia się: klasyfikacja DSM-V

DSM-V jest Podręcznikiem diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych, bardzo często stosowanym w psychologii. Jest to podręcznik grupujący różne istniejące zaburzenia psychiczne i integrujący kryteria wymagane do zdiagnozowania każdego z tych zaburzeń. W tym artykule, Rodzaje zaburzeń uczenia się: klasyfikacja DSM-V , różne zaburzenia uczenia się są opisane zgodnie z klasyfikacją tego podręcznika psychologicznego. Rodzaje zaburzeń

Co to jest dysfazja: definicja, rodzaje, przyczyny i leczenie

Osoby z dysfazją mają trudności z rozumieniem i wyrażaniem języka. Ponadto nie tylko przyswajają język późno, ale robią to nieprawidłowo pod względem fonetyki, struktury lub treści. Chcesz wiedzieć więcej o dysfazji? Zatem nie wahaj się kontynuować czytania tego artykułu: Co to jest dysfazja: definicja, typy, przyczyny i leczenie . Definicja dysfaz

Co to jest dyskalkulia: objawy, przyczyny i leczenie

Codziennie korzystamy z matematyki, ponieważ mają one fundamentalne znaczenie dla codziennej ekonomii (idź do supermarketu, zapłać lub podaj poprawkę poprawnie ...), zinterpretuj czas (kalendarz, harmonogram ...), zorientuj się w przestrzeni (pamiętaj adresy, liczbę drzwi ...), są nawet niezbędne do gotowania zgodnie z ilościami oznaczonymi przez przepis, oprócz wielu innych codziennych sytuacji. Tak więc dy

Co to jest dysortografia: objawy, przyczyny, leczenie i przykłady

Dysortografia odnosi się do zestawu błędów pisania, które wpływają na pisownię, ale nie wpływają na układ, kształt ani kierunek pisanych liter i słów. Dlatego należy odróżnić od sisleksji i dysgrafii. Dysortografia wpływa na zdolność do transkrypcji słownictwa mówionego lub pisanego na odpowiadające im grafemy i przestrzeganie zasad pisowni. Aby dowiedzieć się wię

Pedagogiczne strategie pracy z dziećmi autystycznymi

Nauczyciele bez specjalizacji w edukacji specjalnej często uczą tych uczniów w mieszanych środowiskach. Czasami w klasie nauczyciel ma uczniów o specjalnych potrzebach wraz ze wszystkimi innymi uczniami, a w zależności od szkolenia może to być wyzwanie. Studenci cierpiący na zaburzenie ze spektrum autyzmu są tak wyjątkowi w swoich potrzebach, że nie ma metody nauczania „jeden rozmiar dla wszystkich”. Może to być fru

10 ćwiczeń w celu wykrycia dysleksji

Dysleksję definiujemy jako zaburzenie rozwoju i uczenia się, które charakteryzuje się trudnościami w czytaniu, pisaniu i, w niektórych przypadkach, mowie. Ludzie z tą diagnozą mogą pomylić kolejność liter, cyfr, a nawet łączyć litery w inny sposób, aby w końcu utworzyć inne słowo. Uważa się, że 1 na 10 dzieci ma pewien stopień dysleksji. Ta liczba jest niepok

Jak się dowiedzieć, czy moje dziecko ma dysleksję

Dysleksja jest zaburzeniem uczenia się czytania i pisania, które ma pochodzenie neurobiologiczne. Jest to choroba, której główną cechą jest znaczna trudność w rozwijaniu umiejętności czytania i która nie ma innych przyczyn, takich jak problemy ze wzrokiem, wiek lub słaba edukacja. Dzieci cierpiące na tego rodzaju zaburzenia mają trudności ze zrozumieniem tego, co czytają, rozpoznaniem słów, słownym wyrażaniem tekstów pisanych i wykonywaniem zadań. Wykrywanie tego rodza

Jak leczyć dysleksję u młodzieży

Czy twój nastoletni syn lub córka ma trudności z czytaniem? Czy masz trudności z radzeniem sobie z presją akademicką w szkole? Cóż, jeśli odniesiesz swoje dziecko do powyższych sytuacji, może on mieć dysleksję. Dysleksja lub zaburzenia czytania mogą być poważną przeszkodą w edukacji dziecka. Jest to zaburzen

Dyshemia dziecięca: przyczyny i leczenie

Dysfunkcja lub jąkanie w dzieciństwie to zaburzenie mowy, które utrudnia przepływ produkcji mowy. Dzieci z dyshemią dziecięcą zwykle jąkają się na początku zdań, ale mogą to również zrobić w innym czasie podczas mowy. Dziecko może się jąkać, powtarzając (sylaby, słowa lub frazy), przedłużając dźwięki lub nie emitując żadnego rodzaju dźwięku. Ponadto, gdy dziecko jąka się

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnoza powinna być koordynowana przez specjalistów z doświadczeniem w tym zadaniu. W miarę możliwości powinna to być diagnoza interdyscyplinarna, przeprowadzana zarówno w sytuacjach egzaminacyjnych, jak i w środowisku naturalnym. Zalecane jest stosowanie kwestionariuszy i standardowych testów. W tym in

Co to jest dysleksja: objawy, rodzaje, przyczyny i leczenie

Dysleksja jest neurobiologicznym zaburzeniem języka, które wpływa głównie na umiejętność czytania i pisania, to znaczy na umiejętność czytania i pisania. Umiejętności te są odrębnymi procesami, ale jednocześnie zjednoczonymi, ponieważ kiedy piszemy, jesteśmy zmuszeni do ciągłego angażowania się w czytanie. Ponadto dysleksja je

Jakie są rodzaje zaburzeń uwagi

Zaburzenia uwagi zostały nazwane hiporoseksją, aproseksją (główne rozróżnienia), pseudoaproseksem, paraprosekcją i hiperprosekcją. W zależności od rodzaju znajdziemy jeden typ cech lub inne. Z tego powodu w tym artykule z psychologii online odkryjemy, jakie są rodzaje zaburzeń uwagi, odkrywając najczęstsze i badane. Aprosseksy Za

Jak wykryć dyskalkulię u dzieci

Matematyka jest przedmiotem, z którym wielu uczniów miało problemy w szkole, a trudność ta jest spotęgowana, gdy dziecko cierpi na dyskalkulię , trudność w nauce, która pociąga za sobą trudności w zrozumieniu i wykonaniu obliczeń matematycznych. Ku rozpaczy, która cierpi na nią 6% studentów, nie jest to dobrze znana anomalia, co oznacza, że ​​w kilku przypadkach jest diagnozowana, a zatem właściwie leczona. Jak wykryć dyskalkulię

Co to jest ADHD u dzieci - objawy i leczenie

Dzieci dotknięte ADHD, zespołem nadpobudliwości z deficytem uwagi , potrzebują zrozumienia, ponieważ wciąż istnieje wielka niewiedza na ten temat. Ta diagnoza pokazuje zaburzenie, które wpływa na zachowanie i czas koncentracji. Bardzo często dzieciństwo to okres życia, w którym pierwsze objawy zaczynają być widoczne. Czasami jedna